สัมมนา

 

สัมมนาบริษัท

ในยุคที่การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่การตลาดบนโลกดิจิทัลหรือMarketing 4.0 แต่ละองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ความรู้ทางด้านดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ตัวแทนจำหน่ายภายในองค์กรต้องเรียนรู้พัฒนาศักยภาพให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงหากตัวแทนของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในการตลาดยุคใหม่อย่างแข็งแกร่งแล้วองค์กรก็พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อพัฒนาตัวแทนภายในองค์กรให้ศักยภาพสูงสุดทางบริษัทจึงจัดสัมมนาฟรี!!ในทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ระเบิดยอดขาย ขาย(คิด)อย่างให้ปัง


 

เตรียมกระสุนพร้อมยิง ให้ร้านค้าออนไลน์ยุค 4.0


 

ทำการตลาดออนไลน์ LINE@


 

เวิคชอป แต่งหน้าสวย รวยเงินล้าน