เกี่ยวกับเรา

 

จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ

ก่อนจะมาเป็น บริษัท อีคอนแคร์ ซินซ์ 2016 จำกัด นี้จุดเริ่มต้นของการเริ่มธุรกิจตัวนี้เริ่มจากการเปิดร้านเครื่องสำอางเล็กๆแบบออฟไลน์มาก่อน ตอนนั้นธุรกิจการขายส่งเครื่องสำอางเป็นไปได้ดีมากทำให้ขยายสาขาร้านได้หลายสาขาแต่พอช่วงประมาณ 4-5 ปีที่แล้วธุรกิจการขายเครื่องสำอางแบบออนไลน์มาแรงจึงเริ่มสนใจพัฒนาธุรกิจตัวนี้มาเรื่อยๆ ปัจจุบันเราได้ผลิตสินค้าภายใต้เครือบริษัท อีคอนแคร์ หลายแบรนด์ และเรามีตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 1,000 ราย สินค้าทุกชิ้นของทางบริษัทผ่านกาพัฒนาสูตรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคและยังผ่านมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลกอีกด้วย

รางวัลพัฒนาและสร้างสรรค์
ธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล
ปี 2016

งานประกาศรางวัล
ความสำเร็จ
มาตรฐานธุรกิจ ปี 2016

รางวัลผลิตภัณฑ์ไทย
เพื่อสุขภาพและความงาม
สู่มาตรฐานสากล ปี 2017

นักพัฒนาดีเด่น
โครงการขับเคลื่อน
เสริมสร้างผู้บริหาร ปี 2018